Katalog

267 Obręcz Podwójna

Certyfikat Instytutu Sportu

Europejski rozstaw otworów (110 x 90 mm).
Wykonana z dwóch pełnych prętów stalowych
ø16 mm (pręt górny) i ø11 mm (pręt dolny).
Dolny pręt uformowany w taki sposób, aby tworzyć zaczepy na siatkę stalową.
Podpory obręczy wykonane z pręta stalowego ø16 mm.
Tylna blacha o grubości 5 mm. Malowana proszkowo.

Obręcz sprzedawana bez siatki.
Pasuje do niej łańcuchowa siatka stalowa model 405.
Wytrzymuje obciążenie 270 kg.

Kod produktu

BEZPŁATNA WYCENA